To top
 • Yahoo Hỗ trợ trực tuyến
  • Điện thoại: (04) 35667868 / 35501721 Fax: (04) 37679476 Email: support@quanganh.net.vn
  • Bán hàng online :
   Kinh Doanh 01 : 0918580550
   Chăm sóc khách hàng :
   Kinh doanh 02 : 0916961331

Email đăng ký nhận báo giá và khuyến mại (*)

So sánh sản phẩm (0)

Thêm để báo giá (0)

Máy quét Plustek SN8016U

Giá: 89,800,000 VNĐ

Mô tả: Tốc độ quét: 80 trang/phút
Công suất quét/ngày: 8000 tờ/ngày
Độ phân giải: 600 dpi
Khay giấy (ADF): 100 tờ
Kiểu quét: Quét 2 mặt tự động, khổ giấy A3, quét mạng
Kích thước ( WxDxH):436x262x266 mm
Khuyến mại:     Gọi 0918580550 để có giá tốt nhất

Máy quét Plustek OS2680H

Giá: 1,900,000 VNĐ

Mô tả: Tốc độ quét: 3s/ tờ (A4)
Độ phân giải: 1200 dpi
Vùng quét (WxL): Max : 216 x 297 mm
Chế độ quét: Màu: 48-bit đầu vào, đầu ra 24-bit  màu: 16-bit đầu vào, 8-bit đầu ra 
Kiểu quét :Quét 1 mặt.
Kích thước ( WxDxH): 415 x 265 x 37 mm
Khuyến mại:     Gọi 0918580550 để có giá tốt nhất

Máy quét tài liệu Plustek SmartOffice PS 456U

Giá: 0 VNĐ

Mô tả: Tốc độ quét: 80 trang/phút, 160 ảnh/phút
Công suất quét/ngày: 8000 tờ
Độ phân giải: 600 dpi
Khay giấy (ADF): 100 tờ
Kiểu quét: Quét 2 mặt tự động, khổ A4
Kích thước ( WxDxH):318.7x230.7x228.3 mm
Khuyến mại:     Gọi 0918580550 để có giá tốt nhất

Máy quét Plustek PS386

Giá: 0 VNĐ

Mô tả: Tốc độ quét: 25 tờ/phút,50 ảnh/phút
Công suất quét/ngày: 3000 tờ/ngày
Độ phân giải: 600 dpi
Khay giấy (ADF): 50 tờ
Kiểu quét: Quét 2 mặt tự động, khổ A4
Kích thước ( WxDxH):318.7x230.7x228.3 mm
Khuyến mại:     Gọi 0918580550 để có giá tốt nhất

Máy quét Plustek PS396

Giá: 0 VNĐ

Mô tả: Tốc độ quét: 30 trang/phút, 60 ảnh/phút
Công suất quét/ngày: 4000 tờ/ngày
Độ phân giải: 600 dpi
Khay giấy (ADF): 100 tờ
Kiểu quét: Quét 2 mặt tự động, khổ A4
Kích thước ( WxDxH):318.7x230.7x228.3 mm
Khuyến mại:     Gọi 0918580550 để có giá tốt nhất

Máy quét Plustek PS4080U

Giá: 0 VNĐ

Mô tả: Tốc độ quét: 40 trang/phút, 80 ảnh/phút
Công suất quét/ngày: 4000 tờ/ngày
Độ phân giải: 600 dpi
Khay giấy (ADF): 100 tờ
Kiểu quét: Quét 2 mặt tự động, khổ A4
Kích thước ( WxDxH):318.7x230.7x228.3 mm
Khuyến mại:     Gọi 0918580550 để có giá tốt nhất

Máy quét Plustek PS30D

Giá: 0 VNĐ

Mô tả: Tốc độ quét: 30 trang/phút, 60 ảnh/phút
Công suất quét/ngày: 3000 tờ/ngày
Độ phân giải: 600 dpi
Khay giấy (ADF): 50 tờ
Kiểu quét: Quét 2 mặt tự động, khổ A4
Kích thước ( WxDxH):263 x 132 x 148 mm
Khuyến mại:     Gọi 0918580550 để có giá tốt nhất

Máy quét Plustek SN8016U

Giá: 89,800,000 VNĐ

Mô tả: Tốc độ quét: 80 trang/phút
Công suất quét/ngày: 8000 tờ
Độ phân giải: 600 dpi
Khay giấy (ADF): 100 tờ
Kiểu quét: Quét 2 mặt tự động, khổ giấy A3, quét mạng
Kích thước ( WxDxH):436x262x266 mm
Khuyến mại:     Gọi 0918580550 để có giá tốt nhất

Máy quét Plustek Escan A150

Giá: 18,500,000 VNĐ

Mô tả: Tốc độ quét: 25 trang/phút, 50 ảnh/phút
Công suất quét/ngày: 1500 tờ/ngày
Độ phân giải: 600 dpi
Khay giấy (ADF): 50 tờ
Kiểu quét: Quét 2 mặt tự động, khổ A4
Kích thước ( WxDxH): 318 x 170 x 189 mm

Khuyến mại:     Gọi 0918580550 để có giá tốt nhất

Máy quét Plustek PL1530

Giá: 8,300,000 VNĐ

Mô tả: Tốc độ quét: 15 tờ/phút, 30 ảnh/phút
Công suất quét/ngày: 1.000 tờ/ngày
Độ phân giải:600 dpi
Khay giấy (ADF):50 tờ (A4), 20 tờ (danh thiếp)
Kiểu quét:Quét 2 mặt tự động, ADF+ Flatbed
Kích thước ( WxDxH): 418 x 326 x 101 mm
Khuyến mại:     Gọi 0918580550 để có giá tốt nhất

Máy quét tài liệu Plustek SmartOffice PN2040

Giá: 9,000,000 VNĐ

Mô tả:
Tốc độ quét:20 trang/phút, 40 ảnh/phút
Công suất quét/ngày: 1000 tờ
Độ phân giải:600 dpi
Khay giấy (ADF): 50 tờ
Kiểu quét:Quét 2 mặt tự động ( ADF + Flatbed), quét mạng
Kích thước ( WxDxH): 418x326x101 mm
 
Khuyến mại:     Gọi 0918580550 để có giá tốt nhất

Máy quét tài liệu Plustek SmartOffice PS288

Giá: 8,500,000 VNĐ

Mô tả: Tốc độ quét: 25 trang/phút, 50 ảnh/phút
Công suất quét/ngày: 1500 tờ
Độ phân giải: 600 dpi
Khay giấy (ADF): 50 tờ 
Kiểu quét: Quét 2 mặt tự động, khổ A4
Kích thước ( WxDxH): 263 x 127.5 x 148 mm
Khuyến mại:     Gọi 0918580550 để có giá tốt nhất

Máy quét tài liệu Plustek SmartOffice PL2550

Giá: 15,000,000 VNĐ

Mô tả: Tốc độ quét: 15 tờ/phút, 30 ảnh/phút
Công suất quét/ngày: 1500 tờ/ngày
Độ phân giải: 600 dpi
Khay giấy (ADF): 50 tờ
Kiểu quét: Quét 2 mặt tự động ( ADF + Flatbed)
Kích thước ( WxDxH):481x327x203 mm
Khuyến mại:     Gọi 0918580550 để có giá tốt nhất

Máy quét Plustek SmartOffice PS 406U

Giá: 15,900,000 VNĐ

Mô tả: Tốc độ quét: 40 trang/phút, 80 ảnh/phút
Công suất quét/ngày: 4000 tờ/ngày
Độ phân giải: 600 dpi
Khay giấy (ADF): 100 tờ
Kiểu quét: Quét 2 mặt tự động, khổ A4
Kích thước ( WxDxH):318.7x230.7x228.3 mm
Khuyến mại:     Gọi 0918580550 để có giá tốt nhất

Máy quét Plustek PS506U

Giá: 23,100,000 VNĐ

Mô tả: Tốc độ quét: 50 trang/phút, 100 ảnh/phút
Công suất quét/ngày: 6000 tờ/ngày
Độ phân giải: 600 dpi
Khay giấy (ADF): 100 tờ
Kiểu quét: Quét 2 mặt tự động, khổ A4
Kích thước ( WxDxH):
 318.7x230.7x228 mm
Khuyến mại:     Gọi 0918580550 để có giá tốt nhất
Điện thoại: 0918580550 Fax: (024) 37679476.  Email: support@thegioimayin.vn Bản đồ đường đi