To top
 • Yahoo Hỗ trợ trực tuyến
  • Điện thoại: (04) 35667868 / 35501721 Fax: (04) 37679476 Email: support@quanganh.net.vn
  • Bán hàng online :
   Kinh Doanh 01 : 0918580550
   Chăm sóc khách hàng :
   Kinh doanh 02 : 0916961331

Email đăng ký nhận báo giá và khuyến mại (*)

So sánh sản phẩm (0)

Thêm để báo giá (0)

DR-3355

Giá: 1,935,000 VNĐ

Mô tả: Drum cho máy HL-54xx/ MDC-8910DW - 30.000 trang

DR-261CL

Giá: 2,520,000 VNĐ

Mô tả: Drum cho máy  HL-3150CDN/ HL-3170CDW/ MFC-9140CDN/ MFC-9330CDW - công suất 15.000 trang

DR-240CL

Giá: 2,574,000 VNĐ

Mô tả: Drum cho máy HL-30xx/ DCP-9010CN/ MFC-9120CN/ MFC-9320CW - 15.000 trang

DR-340CL

Giá: 2,520,000 VNĐ

Mô tả: Drum cho máy MFC-9990CDW - công suất 25.000 trang

DR-351CL

Giá: 2,250,000 VNĐ

Mô tả: Drum cho máy HLL-8xxx/MFC-L8xxx - công suất 25.000 trang   NEW!

DR-1010

Giá: 540,000 VNĐ

Mô tả: Drum cho máy HL-1111, DCP- 1511, MFC - 1811 - công suất 10.000 trang    

DR-2255

Giá: 1,080,000 VNĐ

Mô tả: Drum cho máy HL-2130, HL-2240D/ 2250DN/ 2270DW/ DCP-7055, DCP-7060D, MFC-7360, MFC-7470D/ MFC-7860DW - công suất 12.000 trang

Trống In DR-2025

Giá: 1,854,000 VNĐ

Mô tả: Drum cho máy HL-20xx/ DCP-7010/ MFC-7220/ 7420/ 7820N/ FAX-2820/ 2920 -công suất 12.000 trang

DR-2125

Giá: 1,584,000 VNĐ

Mô tả: Drum cho máy HL-2140/ HL-2150N, HL-2170W/ DCP-7030/7040/ MFC-7340/7450/7840N - công suất 12.000 trang

DR-2385

Giá: 630,000 VNĐ

Mô tả: Drum cho máy HLL-2xxx/MFC-L2xxx - công suất 12.000 trang         NEW!

DR-3000

Giá: 2,862,000 VNĐ

Mô tả: Drum cho máy HL-51xx/ DCP-8045D/ MFC-8220/ 8440/ 8840D - 20.000 trang

DR-3115

Giá: 3,177,000 VNĐ

Mô tả: Drum cho máy HL-52xx/ DCP-8060/ 8065DN/ MFC-8460N/ 8860DN - 25.000 trang

DR-3215

Giá: 1,980,000 VNĐ

Mô tả: Drum cho máy HL-53xx/ MDC-8880DN - 25.000 trang

DR-4000

Giá: 2,430,000 VNĐ

Mô tả: Drum cho máy HL-6050 - 30.000 trang

DR-7000

Giá: 2,880,000 VNĐ

Mô tả: Drum dùng cho máy HL-1650/1670N/5040/5050/5070N/MFC-8820D - 20.000 trang

DR-8000

Giá: 3,339,000 VNĐ

Mô tả: Drum cho máy FAX-2850/ MFC-4800/ 9160/ 9180 - 20.000 trang
Điện thoại: 0918580550 Fax: (024) 37679476.  Email: support@thegioimayin.vn Bản đồ đường đi