To top
 • Yahoo Hỗ trợ trực tuyến
  • Điện thoại: (04) 35667868 / 35501721 Fax: (04) 37679476 Email: support@quanganh.net.vn
  • Bán hàng online :
   Kinh Doanh 01 : 0918580550
   Chăm sóc khách hàng :
   Kinh doanh 02 : 0916961331

Email đăng ký nhận báo giá và khuyến mại (*)

So sánh sản phẩm (0)

Thêm để báo giá (0)

Mực in Photocopy CANON

Trống photocopy Canon Drum NPG-16

Giá: 38,680,000 VNĐ

Mô tả: Mã mực : Trống photocopy Canon Drum NPG-16
Máy sử dụng : Canon IR 5000/ 6000/ 5570/ 6570/ 5055/ 5065
Hiệu suất : 3.000.000 trang / 1c
Hỗ trợ kỹ thuật : 043.5501722
Lưu ý : giá trên đã bao gồm VAT / 10 %
Giao hàng tận nơi trong nội thành 

Mực in photocopy Canon NPG-30BK

Giá: 2,630,000 VNĐ

Mô tả: Mã mực : Mực in photocopy Canon NPG-30BK
Máy sử dụng : Canon IRC 5185i
Hiệu suất : 36.000 trang / 1c
Hỗ trợ kỹ thuật : 043.5501722
Lưu ý : giá trên đã bao gồm VAT / 10 %
Giao hàng tận nơi trong nội thành 

Mực in photocopy Canon NPG-22BK

Giá: 3,360,000 VNĐ

Mô tả: Mã mực : Mực in photocopy Canon NPG-22BK
Máy sử dụng : Canon lRC 3200
Hiệu suất : 15.000 trang / 1c
Hỗ trợ kỹ thuật : 043.5501722
Lưu ý : giá trên đã bao gồm VAT / 10 %
Giao hàng tận nơi trong nội thành 

Mực in photocopy Canon NPG-22M

Giá: 5,300,000 VNĐ

Mô tả: Mã mực : Mực in photocopy Canon NPG-22M
Máy sử dụng : Canon lRC 3200
Hiệu suất : 15.000 trang / 1c
Hỗ trợ kỹ thuật : 043.5501722
Lưu ý : giá trên đã bao gồm VAT / 10 %
Giao hàng tận nơi trong nội thành 

Mực in photocopy Canon NPG-23C

Giá: 4,680,000 VNĐ

Mô tả: Mã mực : Mực in photocopy Canon NPG-23C
Máy sử dụng : Canon lRC 3170/ 3180
Hiệu suất : 8.500 trang / 1c
Hỗ trợ kỹ thuật : 043.5501722
Lưu ý : giá trên đã bao gồm VAT / 10 %
Giao hàng tận nơi trong nội thành 

Mực in photocopy Canon NPG-23M

Giá: 4,680,000 VNĐ

Mô tả: Mã mực : Mực in photocopy Canon NPG-23M
Máy sử dụng : Canon lRC 3170/ 3180
Hiệu suất : 8.500 trang / 1c
Hỗ trợ kỹ thuật : 043.5501722
Lưu ý : giá trên đã bao gồm VAT / 10 %
Giao hàng tận nơi trong nội thành 

Mực in photocopy Canon NPG-23Y

Giá: 4,680,000 VNĐ

Mô tả: ã mực : Mực in photocopy Canon NPG-23Y
Máy sử dụng : Canon lRC 3170/ 3180
Hiệu suất : 8.500 trang / 1c
Hỗ trợ kỹ thuật : 043.5501722
Lưu ý : giá trên đã bao gồm VAT / 10 %
Giao hàng tận nơi trong nội thành 

Mực in photocopy Canon NPG-30M

Giá: 5,480,000 VNĐ

Mô tả: Mã mực : Mực in photocopy Canon NPG-30M
Máy sử dụng : Canon IRC 5185i
Hiệu suất : 36.000 trang / 1c
Hỗ trợ kỹ thuật : 043.5501722
Lưu ý : giá trên đã bao gồm VAT / 10 %
Giao hàng tận nơi trong nội thành 

Mực in photocopy Canon NPG-30Y

Giá: 5,480,000 VNĐ

Mô tả: Mã mực : Mực in photocopy Canon NPG-30Y
Máy sử dụng : Canon IRC 5185i
Hiệu suất : 36.000 trang / 1c
Hỗ trợ kỹ thuật : 043.5501722
Lưu ý : giá trên đã bao gồm VAT / 10 %
Giao hàng tận nơi trong nội thành 

Mực in photocopy Canon NPG-31BK

Giá: 2,860,000 VNĐ

Mô tả: Mã mực : Mực in photocopy Canon NPG-31BK
Máy sử dụng : Canon IRC 4580i
Hiệu suất : 26.000 trang / 1c
Hỗ trợ kỹ thuật : 043.5501722
Lưu ý : giá trên đã bao gồm VAT / 10 %
Giao hàng tận nơi trong nội thành 

Mực in photocopy Canon NPG-31C

Giá: 4,870,000 VNĐ

Mô tả: Mã mực : Mực in photocopy Canon NPG-31C
Máy sử dụng : Canon IRC 4580i
Hiệu suất : 30.000 trang / 1c
Hỗ trợ kỹ thuật : 043.5501722
Lưu ý : giá trên đã bao gồm VAT / 10 %
Giao hàng tận nơi trong nội thành 

Mực in photocopy Canon NPG-31M

Giá: 4,870,000 VNĐ

Mô tả: Mã mực : Mực in photocopy Canon NPG-31M
Máy sử dụng : Canon IRC 4580i
Hiệu suất : 30.000 trang / 1c
Hỗ trợ kỹ thuật : 043.5501722
Lưu ý : giá trên đã bao gồm VAT / 10 %
Giao hàng tận nơi trong nội thành 

Mực in photocopy Canon NPG-31Y

Giá: 4,870,000 VNĐ

Mô tả: Mã mực : Mực in photocopy Canon NPG-31Y
Máy sử dụng : Canon IRC 4580i
Hiệu suất : 30.000 trang / 1c
Hỗ trợ kỹ thuật : 043.5501722
Lưu ý : giá trên đã bao gồm VAT / 10 %
Giao hàng tận nơi trong nội thành 

Mực in photocopy Canon NPG-33BK

Giá: 4,680,000 VNĐ

Mô tả: Mã mực : Mực in photocopy Canon NPG-33BK
Máy sử dụng : Canon imasePPESS C1
Hiệu suất : 16.000 trang / 1c
Hỗ trợ kỹ thuật : 043.5501722
Lưu ý : giá trên đã bao gồm VAT / 10 %
Giao hàng tận nơi trong nội thành 

Mực in photocopy Canon NPG-33C

Giá: 5,870,000 VNĐ

Mô tả: Mã mực : Mực in photocopy Canon NPG-33C
Máy sử dụng : Canon imasePPESS C1
Hiệu suất : 16.000 trang / 1c
Hỗ trợ kỹ thuật : 043.5501722
Lưu ý : giá trên đã bao gồm VAT / 10 %
Giao hàng tận nơi trong nội thành 

Mực in photocopy Canon NPG-33M

Giá: 5,870,000 VNĐ

Mô tả: Mã mực : Mực in photocopy Canon NPG-33M
Máy sử dụng : Canon imasePPESS C1
Hiệu suất : 16.000 trang / 1c
Hỗ trợ kỹ thuật : 043.5501722
Lưu ý : giá trên đã bao gồm VAT / 10 %
Giao hàng tận nơi trong nội thành 

Mực in photocopy Canon NPG-33Y

Giá: 5,870,000 VNĐ

Mô tả: Mã mực : Mực in photocopy Canon NPG-33Y
Máy sử dụng : Canon imasePPESS C1
Hiệu suất : 16.000 trang / 1c
Hỗ trợ kỹ thuật : 043.5501722
Lưu ý : giá trên đã bao gồm VAT / 10 %
Giao hàng tận nơi trong nội thành 

Mực in photocopy Canon NPG-45BK

Giá: 3,090,000 VNĐ

Mô tả: Mã mực : Mực in photocopy Canon NPG-45BK
Máy sử dụng : Canon iR-ADV C5051/5045; C52551/ 5250
Hiệu suất : 38.000 trang / 1c
Hỗ trợ kỹ thuật : 043.5501722
Lưu ý : giá trên đã bao gồm VAT / 10 %
Giao hàng tận nơi trong nội thành 

Mực in photocopy Canon NPG-45C

Giá: 6,190,000 VNĐ

Mô tả: Mã mực : Mực in photocopy Canon NPG-45M
Máy sử dụng : Canon iR-ADV C5051/5045; C52551/ 5250
Hiệu suất : 36.000 trang / 1c
Hỗ trợ kỹ thuật : 043.5501722
Lưu ý : giá trên đã bao gồm VAT / 10 %
Giao hàng tận nơi trong nội thành 

Mực in photocopy Canon NPG-45M

Giá: 6,190,000 VNĐ

Mô tả: Mã mực : Mực in photocopy Canon NPG-45M
Máy sử dụng : Canon iR-ADV C5051/5045; C52551/ 5250
Hiệu suất : 36.000 trang / 1c
Hỗ trợ kỹ thuật : 043.5501722
Lưu ý : giá trên đã bao gồm VAT / 10 %
Giao hàng tận nơi trong nội thành 

Mực in photocopy Canon NPG-45Y

Giá: 6,190,000 VNĐ

Mô tả: Mã mực : Mực in photocopy Canon NPG-45Y
Máy sử dụng : Canon iR-ADV C5051/5045; C52551/ 5250
Hiệu suất : 36.000 trang / 1c
Hỗ trợ kỹ thuật : 043.5501722
Lưu ý : giá trên đã bao gồm VAT / 10 %
Giao hàng tận nơi trong nội thành 

Mực in photocopy Canon NPG-46BK

Giá: 2,700,000 VNĐ

Mô tả: Mã mực : Mực in photocopy Canon NPG-46BK
Máy sử dụng : Canon iR-ADV C5035/5030; C52401/ 5235
Hiệu suất : 36.000 trang / 1c
Hỗ trợ kỹ thuật : 043.5501722
Lưu ý : giá trên đã bao gồm VAT / 10 %
Giao hàng tận nơi trong nội thành 

Mực in photocopy Canon NPG-46C

Giá: 5,030,000 VNĐ

Mô tả: Mã mực : Mực in photocopy Canon NPG-46C
Máy sử dụng : Canon iR-ADV C5035/5030; C52401/ 5235
Hiệu suất : 27.000 trang / 1c
Hỗ trợ kỹ thuật : 043.5501722
Lưu ý : giá trên đã bao gồm VAT / 10 %
Giao hàng tận nơi trong nội thành 

Mực in photocopy Canon NPG-46M

Giá: 5,030,000 VNĐ

Mô tả: Mã mực : Mực in photocopy Canon NPG-46M
Máy sử dụng : Canon iR-ADV C5035/5030; C52401/ 5235
Hiệu suất : 27.000 trang / 1c
Hỗ trợ kỹ thuật : 043.5501722
Lưu ý : giá trên đã bao gồm VAT / 10 %
Giao hàng tận nơi trong nội thành 

Mực in photocopy Canon NPG-46Y

Giá: 5,030,000 VNĐ

Mô tả: Mã mực : Mực in photocopy Canon NPG-46Y
Máy sử dụng : Canon iR-ADV C5035/5030; C52401/ 5235
Hiệu suất : 27.000 trang / 1c
Hỗ trợ kỹ thuật : 043.5501722
Lưu ý : giá trên đã bao gồm VAT / 10 %
Giao hàng tận nơi trong nội thành 

Mực in photocopy Canon NPG-56BK

Giá: 2,030,000 VNĐ

Mô tả: Mã mực : Mực in photocopy Canon NPG-56BK
Máy sử dụng : Canon imageRUNNER ADVAN CE 4045 I 4051
Hiệu suất : 34.200 trang / 1c
Hỗ trợ kỹ thuật : 043.5501722
Lưu ý : giá trên đã bao gồm VAT / 10 %
Giao hàng tận nơi trong nội thành 

Trống photocopy Canon Drum NPG-4

Giá: 5,040,000 VNĐ

Mô tả: Mã mực : Trống photocopy Canon Drum NPG-4
Máy sử dụng : Canon NP 4050
Hiệu suất : 120.000 trang / 1c
Hỗ trợ kỹ thuật : 043.5501722
Lưu ý : giá trên đã bao gồm VAT / 10 %
Giao hàng tận nơi trong nội thành 

Trống photocopy Canon Drum NPG-20

Giá: 1,580,000 VNĐ

Mô tả: Mã mực : Trống photocopy Canon Drum NPG-20
Máy sử dụng : Canon IR 1600/ 2000
Hiệu suất : 21.000 trang / 1c
Hỗ trợ kỹ thuật : 043.5501722
Lưu ý : giá trên đã bao gồm VAT / 10 %
Giao hàng tận nơi trong nội thành 
Điện thoại: 0918580550 Fax: (024) 37679476.  Email: support@thegioimayin.vn Bản đồ đường đi