To top
 • Yahoo Hỗ trợ trực tuyến
  • Điện thoại: (04) 35667868 / 35501721 Fax: (04) 37679476 Email: support@quanganh.net.vn
  • Bán hàng online :
   Kinh Doanh 01 : 0918580550
   Chăm sóc khách hàng :
   Kinh doanh 02 : 0916961331

Email đăng ký nhận báo giá và khuyến mại (*)

So sánh sản phẩm (0)

Thêm để báo giá (0)

Mực in EPSON 73N Black Ink Cartridge (T0731N)

Giá: 280,000 VNĐ

Mô tả:

Loại mực in: Mực in Phun màu Epson
Màu sắc: Hộp mực màu đen
Mã mực : Epson 73N (T0731N) (Black)
Loại máy in sử dụng : T13, T11, T10, T30, TX111, TX121, TX200,TX101, TX400, CX8300,

                                        CX6900F, CX9300, CX5500, CX5700, CX7300, CX 5500, C90, C79, C110
Dung lượng : In khoảng 255 trang (với độ phủ 5%)

Khuyến mại: Gọi 091.69.69.390 để có giá tốt nhất

Mực in EPSON 73N Cyan Ink Cartridge (T0732N)

Giá: 280,000 VNĐ

Mô tả:

Loại mực in: Mực in Phun màu Epson
Màu sắc: Hộp mực màu xanh 
Mã mực : Epson 73N (T0732N) (Cyan)
Loại máy in sử dụng : T13, T11, T10, T30, TX111, TX121, TX200,TX101, TX400, CX8300,

                                        CX6900F, CX9300, CX5500, CX5700, CX7300, CX 5500, C90, C79, C110
Dung lượng : In khoảng 255 trang (với độ phủ 5%)

Khuyến mại: Gọi 091.69.69.390 để có giá tốt nhất

Mực in EPSON 73N Magenta Ink Cartridge (T0733N)

Giá: 280,000 VNĐ

Mô tả:

Loại mực in: Mực in Phun màu Epson
Màu sắc: Hộp mực màu đen
Mã mực : Epson 73N (T0733N) (Magenta)
Loại máy in sử dụng : T13, T11, T10, T30, TX111, TX121, TX200,TX101, TX400, CX8300,

                                        CX6900F, CX9300, CX5500, CX5700, CX7300, CX 5500, C90, C79, C110
Dung lượng : In khoảng 255 trang (với độ phủ 5%)

Khuyến mại: Gọi 091.69.69.390 để có giá tốt nhất

Mực in EPSON 73N Yellows Ink Cartridge (T0734N)

Giá: 280,000 VNĐ

Mô tả:

Loại mực in: Mực in Phun màu Epson
Màu sắc: Hộp mực màu đen
Mã mực : Epson 73N (T0734N) (Yellows)
Loại máy in sử dụng : T13, T11, T10, T30, TX111, TX121, TX200,TX101, TX400, CX8300,

                                        CX6900F, CX9300, CX5500, CX5700, CX7300, CX 5500, C90, C79, C110
Dung lượng : In khoảng 255 trang (với độ phủ 5%)

Khuyến mại: Gọi 091.69.69.390 để có giá tốt nhất

Băng mực Epson S015331- Dùng cho Epson FX2175/2190

Giá: 440,000 VNĐ

Mô tả:

Loại mực in: Băng mực máy in kim
Màu sắc: Màu đen
Mã mực : EPSON S015330 Ribbon
Loại máy in sử dụng : EPSON FX-2175,2190

Khuyến mại: Gọi 091.69.69.390 để có giá tốt nhất

Mực Epson T6643 dùng cho L100, L110, L200, L200, L210, L300

Giá: 180,000 VNĐ

Mô tả: Loại mực in: Mực in Phun màu Epson
Màu sắc: Hộp mực màu hồng
Mã mực : Epson T6643 (magenta)
Loại máy in sử dụng :  L100, L110, L200, L200, L210, L300 
Dung lượng : 70ml
Khuyến mại: Gọi 091.69.69.390 để có giá tốt nhất

Mực nước in Phun mầu Epson L800 - dung tích 70ml

Giá: 350,000 VNĐ

Mô tả:

Mực nước chính hãng dùng cho máy in phun màu EPSON L800

Dung tích: 70ml mỗi hộp/ màu

Một bộ mực gồm 6 màu ( Xanh, Đỏ, Vàng, Đen, Xanh nhạt, Đỏ nhạt) 

Mực Epson T6641 dùng cho L100, L110, L200, L200, L210, L300

Giá: 180,000 VNĐ

Mô tả:

Loại mực in: Mực in Phun màu Epson
Màu sắc: Hộp mực màu đen
Mã mực : Epson T6641 (Black)
Loại máy in sử dụng :  L100, L110, L200, L200, L210, L300 
Dung lượng : 70ml

 

Khuyến mại: Gọi 091.69.69.390 để có giá tốt nhất

Mực Epson T6642 dùng cho L100, L110, L200, L200, L210, L300

Giá: 180,000 VNĐ

Mô tả: Loại mực in: Mực in Phun màu Epson
Màu sắc: Hộp mực màu xanh
Mã mực : Epson T6642 (Cyan)
Loại máy in sử dụng :  L100, L110, L200, L200, L210, L300 
Dung lượng : 70ml
Khuyến mại: Gọi 091.69.69.390 để có giá tốt nhất

Mực Epson T6644 dùng cho L100, L110, L200, L200, L210, L300

Giá: 180,000 VNĐ

Mô tả: Loại mực in: Mực in Phun màu Epson
Màu sắc: Hộp mực màu vàng
Mã mực : Epson T6644 Yellows)
Loại máy in sử dụng :  L100, L110, L200, L200, L210, L300 
Dung lượng : 70ml
Khuyến mại: Gọi 091.69.69.390 để có giá tốt nhất

Mực Epson T6736 Light Magenta - Đỏ nhạt- cho máy Epson L800

Giá: 300,000 VNĐ

Mô tả: Loại mực in: Mực in Phun màu Epson
Màu sắc: Hộp mực màu đỏ nhạt 
Mã mực : Epson T6736 (Light Magenta )
Loại máy in sử dụng : EPSON L800
Dung lượng : 70ml
Khuyến mại: Gọi 091.69.69.390 để có giá tốt nhất

Mực Epson T6735 Light Cyan - Xanh nhạt- cho máy Epson L800

Giá: 300,000 VNĐ

Mô tả: Loại mực in: Mực in Phun màu Epson
Màu sắc: Hộp mực màu xanh nhạt 
Mã mực : Epson T6735 (Light Cyan )
Loại máy in sử dụng : EPSON L800
Dung lượng : 70ml
Khuyến mại: Gọi 091.69.69.390 để có giá tốt nhất

Mực Epson T6734 Yellows - Vàng - cho máy Epson L800

Giá: 300,000 VNĐ

Mô tả: Loại mực in: Mực in Phun màu Epson
Màu sắc: Hộp mực màu vàng
Mã mực : Epson T6734 (Yellows )
Loại máy in sử dụng : EPSON L800
Dung lượng : 70ml

Mực Epson T6733 Magenta - màu Đỏ - cho máy Epson L800

Giá: 300,000 VNĐ

Mô tả: Loại mực in: Mực in Phun màu Epson
Màu sắc: Hộp mực màu đỏ 
Mã mực : Epson T6733 ( Magenta )
Loại máy in sử dụng : EPSON L800
Dung lượng : 70ml

Mực Epson T6732 Cyan - Xanh - cho máy Epson L800

Giá: 300,000 VNĐ

Mô tả: Loại mực in: Mực in Phun màu Epson
Màu sắc: Hộp mực màu xanh
Mã mực : Epson T6732 (Cyan )
Loại máy in sử dụng : EPSON L800
Dung lượng : 70ml
Khuyến mại: Gọi 091.69.69.390 để có giá tốt nhất

Mực Epson T6731 Black - Đen - cho máy Epson L800

Giá: 300,000 VNĐ

Mô tả: Loại mực in: Mực in Phun màu Epson
Màu sắc: Hộp mực màu đen 
Mã mực : Epson T6731 ( Black )
Loại máy in sử dụng : EPSON L800
Dung lượng : 70ml
Khuyến mại: Gọi 091.69.69.390 để có giá tốt nhất

Băng mực Epson LQ300+II

Giá: 130,000 VNĐ

Mô tả:
Khuyến mại: Gọi để có giá tốt hơn

Mực Fullmark dùng cho EPSON LQ 670,860,1060,2550,680Pro

Giá: 125,000 VNĐ

Mô tả:

Loại mực in: Ruy băng mực máy in kim
Màu sắc: Màu đen
Mã mực : Fullmark
Loại máy in sử dụng : EPSON LQ 670,860,1060,2550,680Pro

Khuyến mại: Gọi 091.69.69.390 để có giá tốt nhất

Mực Fullmark dùng cho máy in EPSON LQ 2070,2080,2170,2180

Giá: 175,000 VNĐ

Mô tả:

Loại mực in: Ruy băng mực máy in kim
Màu sắc: Màu đen
Mã mực : Fullmark
Loại máy in sử dụng : EPSON LQ-2070,2080,2170,2180; FX-2170

Khuyến mại: Gọi 091.69.69.390 để có giá tốt nhất

Mực Fullmark dùng cho máy in EPSON LQ 590

Giá: 95,000 VNĐ

Mô tả: Loại mực in: Ruy băng mực máy in kim
Màu sắc: Màu đen
Mã mực : Fullmark
Loại máy in sử dụng : Epson LQ-590

Mực Fullmark dùng cho máy in EPSON FX 2175,2190

Giá: 175,000 VNĐ

Mô tả: Loại mực in: Băng mực máy in kim
Màu sắc: Màu đen
Mã mực : FullMark Ribbon
Loại máy in sử dụng : EPSON FX-2175,2190
Khuyến mại: Gọi 091.69.69.390 để có giá tốt nhất

Mực Fullmark dùng cho máy in EPSON FX-100,105,1000,1050,1170

Giá: 90,000 VNĐ

Mô tả:

Loại mực in: Ruy băng mực máy in kim

Màu sắc: Màu đen

Mã mực : Fullmark

Loại máy in sử dụng : EPSON FX-100,105,1000,1050,1170

Khuyến mại: Gọi 091.69.69.390 để có giá tốt nhất

Mực Fullmark dùng cho máy in EPSON FX-80,85,800,850,870,880

Giá: 135,000 VNĐ

Mô tả:

Loại mực in: Ruy băng mực máy in kim
Màu sắc: Màu đen
Mã mực : Fullmark
Loại máy in sử dụng : EPSON FX-80,85,800,850,870,880. LX-300+II,800,850

Khuyến mại: Gọi 091.69.69.390 để có giá tốt nhất

Mực Fullmark dùng cho máy in EPSON LQ 1000,1010,1050,1050+,1

Giá: 175,000 VNĐ

Mô tả:

Loại mực in: Ruy băng mực máy in kim
Màu sắc: Màu đen
Mã mực : Fullmark
Loại máy in sử dụng : EPSON LQ 1000,1010,1050,1050+,1070,1070+,1170

Khuyến mại: Gọi 091.69.69.390 để có giá tốt nhất

Mực Fullmark máy in EPSON LQ 300,500,550,570,570+,800,850,85

Giá: 90,000 VNĐ

Mô tả:

Loại mực in: Ruy băng mực máy in kim
Màu sắc: Màu đen
Mã mực : Fullmark
Loại máy in sử dụng : EPSON LQ 300,500,550,570,570+,800,850,850+,870

Khuyến mại: Gọi 091.69.69.390 để có giá tốt nhất

Mực Fullmark cho Epson FX/MX/RX70/80, FX/LX800 LQ300/500/800

Giá: 95,000 VNĐ

Mô tả:

Loại mực in: Ruy băng mực máy in kim
Màu sắc: Màu đen
Mã mực : Fullmark
Loại máy in sử dụng : Epson FX/MX/RX70/80, FX/LX800, LQ300/500/570/800/850/870

Khuyến mại: Gọi 091.69.69.390 để có giá tốt nhất

Mực Fullmark dùng cho máy in Epson LQ 2090

Giá: 175,000 VNĐ

Mô tả:

Loại mực in: Ruy băng mực máy in kim
Màu sắc: Màu đen
Mã mực : Fullmark
Loại máy in sử dụng : Epson LQ 2090

Khuyến mại: Gọi 091.69.69.390 để có giá tốt nhất

Băng mực Epson S015506 - LQ-300+,500,550,570,570+,800,850

Giá: 132,000 VNĐ

Mô tả:

Loại mực in: Băng mực máy in kim
Màu sắc: Màu đen
Mã mực : EPSON S015506 Ribbon
Loại máy in sử dụng : Epson LQ300+, LQ300+II, LQ200/300/400/450/500/510/550
LQ570/570+/570E/580/580H/800/850/850+/870

Khuyến mại: Gọi 091.69.69.390 để có giá tốt nhất
Điện thoại: 0918580550 Fax: (024) 37679476.  Email: support@thegioimayin.vn Bản đồ đường đi